Ozon Cleaner Pro I produkuje 40 g ozonu na godzinę, a Ozon Cleaner sufitowy – 20 g ozonu na godzinę, podczas gdy konkurencyjne urządzenia wytwarzają go w ilości aż kilkuset (200-300 g na godzinę). Więcej ozonu to większa skuteczność? Zdecydowanie nie.
Najważniejszym parametrem w ocenie skuteczności urządzenia dezynfekującego jest późniejsze stężenie ozonu, określane w jednostce PPM. Według badań najlepszą skuteczność zapewnia stężenie O3 na poziomie nie niższym niż 4 PPM, jednak nieprzekraczającym kilkunastu PPM.
 
W przypadku naszych urządzeń stężenie ozonu w każdym miejscu (także w zakamarkach) w ozonowanym pomieszczeniu wynosiło powyżej 5 PPM (nawet około 6 PPM). Jedynie bezpośrednio pod samym urządzeniem ozonującym dochodziło do 14 PPM, nigdzie jednak nie przekroczyło 20 PPM. Stężenie ozonu jest zatem optymalne i mieście się w przedziale zapewniającym najwyższą skuteczność. W przypadku konkurencyjnych urządzeń badania wykazały, że duże wyrzuty ozonu (związane ze wspomnianą wcześniej dużą produkcją O3 – na poziomie nawet 200-300 g na godzinę) spowodowały w pomieszczeniu zbyt duże stężenie ozonu, by móc zapewnić skuteczność dezynfekcji. Z kolei w trudnodostępnych miejscach wartość PPM była znacznie niższa niż pożądana. Badania nad urządzeniami Ozon Cleaner przeprowadzone na wysokościach odpowiednio 1 m i 1,7 m w pomieszczeniu wykazały optymalne wartości, które przekładają się na skuteczne działanie.
 
Różnica pomiędzy naszymi urządzeniami a produktami konkurencji polega nie tylko na tym, jak dużo ozonu jest produkowane, lecz także w jaki sposób ozon jest rozprowadzany w pomieszczeniu. Okazuje się, że więcej nie znaczy lepiej. Zbyt wysokie stężenie ozonu może bowiem wpływać niekorzystanie na znajdujące się w pomieszczeniu warzywa i owoce oraz na przedmioty i urządzenia, które mogą ulec korozji. Ozon Cleanery produkują optymalną ilość ozonu, a kluczową kwestią jest precyzyjna dystrybucja O3 w każde, nawet trudnodostępne miejsce (co potwierdzają badania). Jeśli tylko spełnione zostaną warunki pod kątem doboru mocy urządzenia i czasu ozonowania do kubatury pomieszczenia, ozon bez problemu dotrze w każde miejsce, a jego stężenie będzie optymalne pod kątem najwyższej skuteczności dezynfekcji, czego niestety próżno oczekiwać w przypadku konkurencyjnych urządzeń. Dlaczego?
 
Odpowiedź brzmi: technologia. Nie tylko nasze urządzenia sufitowe, lecz także Ozon Cleanery Pro I i Pro II zostały tak skonstruowane, aby dystrybucja ozonu odbywała się z góry na dół. O ile w przypadku urządzeń sufitowych nie ulega to żadnej wątpliwości, o tyle trudno uwierzyć w to w przypadku urządzeń wolnostojących. Za technologią urządzeń Ozon Cleaner Pro I i Pro II nie stoi jednak żadna magia, a czysta fizyka. Zostały one tak skonstruowane, żeby zassane z góry (nie od dołu, co również ma znaczenie przy porównywaniu z konkurencją) powietrze oraz dodatkowo przez bardzo duży i wydajny wentylator o wysokiej skuteczności zostało następnie wyrzucone do góry i na boki z bardzo dużą siłą. Obrazowo rzecz ujmując, wyrzut ozonu przypomina wybuch bomby atomowej i powstałego po nim „grzyba”. Przypomnijmy, że dzięki optymalnej produkcji ozonu (20 i 40 g na godzinę w zależności od urządzenia) mamy do czynienia z po pierwsze odpowiednim stężeniem ozonu, a po drugie z precyzyjną i wydajną dystrybucją. Wyrzucony w górę ozon (do najwyższego punktu pomieszczenia) zaczyna opadać, przeprowadzając tym samym najskuteczniejszą dezynfekcję. W konkurencyjnych urządzeniach dystrybucja ozonu odbywa się ze znacznie mniejszą, niewystarczającą siłą, przy nierzadko niewłaściwym kierunku jego uwalniania, który uniemożliwia tak ważny aspekt, jakim jest ozonowanie „z góry na dół” pomieszczenia. Nawet jeśli takie urządzenie produkuje w ciągu godziny dużo ozonu, nie oznacza to, że dezynfekcja jest dzięki temu skuteczniejsza (co potwierdzają badania).
 
Na uwagę zasługuje także jeszcze jedna, niemniej istotna kwestia. Urządzenia Ozon Cleaner cechuje wysoka jakość i estetyka wykończenia, co dobitnie widać na tle urządzeń konkurencji. Ozon Cleaner sufitowy jest dostępny w kolorze białym i czarnym, a jego elegancki design wpisze się w styl każdego pomieszczenia. Ozon Cleanery Pro I i Pro II to z kolei elegancka i solidna konstrukcja oparta na ergonomii, by zapewnić jak najlepszą mobilność urządzenia.
 

Żadne bakterie ani wirusy nie są w stanie oprzeć się ozonowi, który dzięki gazowemu stanowi skupienia przenika całe wnętrze, czyszcząc przedmioty, narzędzia i tynki. Eliminuje szkodliwe zarazki i źródła zapachów. Generatory ozonu nadają się więc nie tylko do dezynfekcji, ale również do usuwania nieprzyjemnych zapachów, na przykład dymu.

W stu procentach – oczywiście przy dobraniu odpowiedniego generatora i dopasowania ilości stosowanego ozonu do wielkości przestrzeni, którą chcemy zdezynfekować.

Początkujący właściciel generatora ozonu powinien nie tylko dobrze wiedzieć, jakie jest działanie ozonu, ale przede wszystkim jak można go skutecznie wykorzystywać. Ogólna zasada, którą zalecamy przy czyszczeniu „szokowym” z efektem dezynfekującym, to moc około 510 000 mg na godzinę na każde 100 do 150 m2 czyszczonej przestrzeni.

Generator ozonu o mocy 3500–5000 mg/h będzie wymagał dłuższego czasu na osiągnięcie takiego samego efektu, co generator o mocy 20 000 mg/h. Czas i wolumen produkcji ozonu to dwa kluczowe czynniki, z którymi pracujemy. Używając generatora do eliminowania wirusów, bakterii, zapachów i pleśni, należy wziąć pod uwagę również nieprzyjemny zapach i stopień zanieczyszczenia. Moc generatora należy więc ustawić według powyższych instrukcji. 

Należy pamiętać, że zbyt duża ilość ozonu może spowodować silny zapach, utrzymujący się w pomieszczeniu przez wiele tygodni.

Przed użyciem generatora należy przeprowadzić dokładne czyszczenie mechaniczne pomieszczenia. Ozon nie powinien być stosowany jako jedyna forma czyszczenia, bez względu na to, czy chodzi o dezynfekcję wirusów, czy usuwanie zapachów w domu. W celu osiągnięcia najlepszych wyników dezynfekcji należy najpierw oczyścić powierzchnie mające kontakt z osobami mechanicznie, za pomocą konwencjonalnych środków czyszczących. Podczas usuwania z powierzchni itp. należy dokładnie odkurzyć i wytrzeć podłogi, usunąć wszelkie osady, warstwy kurzu lub inne zanieczyszczenia.

Ozon przenika z zewnątrz do środka, a więc warstwy zanieczyszczeń utrudniają jego ruch. Proponujemy podejście warstwowe, które rozpoczyna się od dokładnego czyszczenia. Jeżeli problem stanowi dywan, należy zapewnić dokładne czyszczenie. Jeżeli czynnikiem zakłócającym są zadymione ściany, należy je dokładnie umyć, ale nie malować, dopóki problem nie zostanie całkowicie usunięty. Zalecamy przemalowanie ścian dopiero po usunięciu problemu, wyczyszczeniu i zastosowaniu generatora ozonu.

Dezynfekcja ozonem to obecnie najskuteczniejsza i najbardziej ekologiczna metoda oczyszczania przestrzeni. Kilka agencji regulacyjnych, w tym amerykański Urząd Bezpieczeństwa i Administracji Zdrowia (Occupational Safety and Health Administration – OSHA), ustaliło, że bezpieczny dopuszczalny poziom pozostałości wynosi 0,1 ppm (ppm). Należy pamiętać, że ten dopuszczalny poziom dotyczy ciągłej ekspozycji przez pełne 8 godzin. Tymczasowe skutki tak niskiego narażenia mogą obejmować bóle głowy, gardła oraz podrażnienie oczu i nosa. Nigdy nie udokumentowano żadnych długoterminowych skutków w przyypadku osób narażonych na działanie ozonu.

Ozon stosowany jest od wielu lat do czyszczenia samochodów i klimatyzacji, obecnie coraz częściej korzystają z niego firmy transportowe w celu dezynfekcji środków transportu publicznego, ale również szpitale, gabinety lekarskie, hotele oraz inne instytucje o dużym przepływie osób. Przed użyciem należy zapoznać się z warunkami użytkowania generatora ozonu, które zostały szczegółowo opisane w instrukcji obsługi.

Tak, istnieje co najmniej 17 badań naukowych potwierdzających skuteczność ozonu w zwalczaniu wirusa SARS, którego podobieństwo z nowym koronawirusem COVID-19 wynosi około 80%.

W obecnej chwili nie istnieje żaden znany typ bakterii lub wirusa, który byłby odporny na działanie ozonu w odpowiednim stężeniu.

Tak, można. Istnieje możliwość dokupienia profesjonalnych mierników stężenia ozonu, jednak ze względu na cenę nadają się one przede wszystkim do zastosowania w przemyśle.

Przy dokładnym przestrzeganiu instrukcji obsługi użytkowanie nie powoduje uszczerbku na zdrowiu.

Tak samo jak gdziekolwiek indziej. W pomieszczeniu nie mogą znajdować się żadne osoby, zwierzęta ani kwiaty, licznik należy ustawić na podstawie wielkości pomieszczenia zgodnie z tabelą, do pomieszczenia można wejść po upływie 2 godzin i należy dokładnie je przewietrzyć.

×
img

  Get In Touch

  Contact Info

  Phone number

  (456) 789 10 12

  (456) 789 10 15

  Email address

  demo@gmail.com

  indusinfo@gmail.com

  Address info

  1363-1385 Sunset Blvd Los Angeles