OZON CLEANER PRO I

Do użytku przemysłowego

Urządzenie przeznaczone jest do dezynfekcji zamkniętych przestrzeni, np. hal produkcyjnych. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, gdyż cały cykl dezynfekcji sterowany jest przez mikrokomputer.

W zależności od przestrzeni oraz mocy urządzenia na początku obliczany jest czas potrzebny do wytworzenia ozonu. Po osiągnięciu wymaganego stężenia obwód generatora zostaje wyłączony, a uruchomiony jest tylko system wentylacji, który gwarantuje cyrkulację wytwarzanego gazu do dezynfekcji. Następnie urządzenie wyłącza się, a pomieszczenie można przewietrzyć. Na tym etapie proces dezynfekcji się kończy.

OFERUJEMY GENERATORY
DO KAŻDEGO ŚRODOWISKA

SKUTECZNA DEZYNFEKCJA OZONEM

Technologia zastosowana w urządzeniu zakłada minimalizację wytwarzanego gazu wyłącznie w ilości potrzebnej do dezynfekcji. Dzięki temu skrócony zostaje czas potrzebny do wentylacji oraz zostaje zapewnione bezpieczeństwo obsługi. Zaletą urządzenia jest zoptymalizowany cykl pracy, dzięki któremu nie dochodzi do niekontrolowanego ozonowania, które mogłoby spowodować toksyczność środowiska.

Urządzenie zostało zaprojektowane jako system modułowy, dzięki czemu możemy przygotować określoną liczbę urządzeń według indywidualnych potrzeb klienta oraz zaprogramować je w taki sposób, aby całkowicie objęły pracą wskazaną przestrzeń i jednocześnie zapewniły dezynfekcję w jak najkrótszym czasie.

×
img

  Get In Touch

  Contact Info

  Phone number

  (456) 789 10 12

  (456) 789 10 15

  Email address

  demo@gmail.com

  indusinfo@gmail.com

  Address info

  1363-1385 Sunset Blvd Los Angeles