OZON CLEANER
PRO II

Do użytku przemysłowego

Urządzenie przeznaczone jest do dezynfekcji dużych
zamkniętych przestrzeni, np. hal produkcyjnych. Jest łatwe w obsłudze, a cykl dezynfekcji sterowany jest przez mikro komputer.

W zależności od przestrzeni oraz mocy urządzenia
obliczany jest czas potrzebny do wytworzenia
ozonu. Po osiągnięciu wymaganego stężenia obwód
generatora zostaje wyłączony, a uruchomiony jest
tylko system wentylacji, który gwarantuje cyrkulację
wytworzonego gazu do dezynfekcji. Następnie
urządzenie wyłącza się, a pomieszczenia można
przewietrzyć. Na tym etapie proces dezynfekcji się
kończy.

SKUTECZNA DEZYNFEKCJA OZONEM

Technologia zastosowana w urządzeniu zakłada minimalizację
wytwarzanego gazu wyłącznie w ilości potrzebnej do
dezynfekcji. Dzięki temu skrócony zostaje czas potrzebny do
wentylacji oraz zostaje zapewnione bezpieczeństwo obsługi.
Zaletą urządzenia jest zoptymalizowany cykl pracy, dzięki
któremu nie dochodzi do niekontrolowanego ozonowania,
które mogłoby spowodować toksyczność środowiska.

Urządzenie zostało zaprojektowane jako system modułowy,
dzięki czemu możemy przygotować określoną liczbę urządzeń
według indywidualnych potrzeb klienta oraz zaprogramować
je w taki sposób, aby całkowicie objęły pracą wskazaną
przestrzeń i jednocześnie zapewniły dezynfekcję w jak
najkrótszym czasie.

×
img

  Get In Touch

  Contact Info

  Phone number

  (456) 789 10 12

  (456) 789 10 15

  Email address

  demo@gmail.com

  indusinfo@gmail.com

  Address info

  1363-1385 Sunset Blvd Los Angeles